Wat wij doen

icon 1

Kenniscommunicatie

33graden helpt je om kennis en informatie voor jouw doelgroep inzichtelijk en toegankelijk te maken. We vertalen deze inhoud naar succesvolle verhalen: in tekst, visueel of interactief. Dat doen we onder meer voor onderzoeksrapportages, instellingsplannen, jaarverslagen en visiedocumenten.

Lees meer

PR

Beleidscommunicatie

33graden betrekt jouw stakeholders bij ambtelijke of bestuurlijke beleidsprocessen. We kiezen daarbij voor ogenschijnlijk eenvoudige oplossingen: of we nu een dialoog organiseren op wijkniveau, beleidsmakers ondersteunen met een online omgevingsanalyse of als kwartiermaker een directie adviseren.

Lees meer

  • ArtEZ | woorden voor de toekomst

    Bij de Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ luisterden we ruim een jaar lang mee tijdens bijeenkomsten van directeuren, hoofden, docenten en Hogeschoolraad. Vervolgens zochten we naar de juiste woorden bij de ambities van alle betrokkenen. Dit schreven we op, in een intern en extern Instellingsplan 2016-2021.

    Lees verder >>

  • InfographicsLab | onze start-up voor infographics

    Samen met Liters lanceerden we de start-up InfographicsLab. InfographicsLab ontwerpt (interactieve) datavisualisaties en infographics voor kennisintensieve organisaties, zoals Wageningen University & Research, het Sociaal en Cultureel Planbureau en onderzoeksbureau Ruigrok | Netpanel.

    Lees verder >>

33graden werkt voor o.a.

ltradminHome